Διεθνής Διάσκεψη σχετικά με την ολοκληρωμένη (ολιστική) ιατρική

Από τις 14 μέχρι τις 15 Μαρτίου 2009, στο UP COLLEGE Ιατρικής, στην Μανίλα

Η πρώτη διεθνής διάσκεψη για την ολοκληρωμένη ιατρική στις Φιλιππίνες, πραγματοποιήθηκε στη Μανίλα στις 14 και 15 Μαρτίου του 2009. Αυτή η διάσκεψη οργανώθηκε από το κολλέγιο της ιατρικής του πανεπιστημίου των Φιλιππίνων, σε συνεργασία με την κλινική Blumea και την Πρόσκληση στην Υγεία. Αυτή η διάσκεψη ήταν ένα αποτέλεσμα κάποιας αρχικής συζήτησης το Δεκέμβριο μεταξύ του Δρ Paulita Baclig και αντιπροσώπους της Πρόσκλησης στην Υγεία από την Αυστραλία.

Ο σκοπός των δύο ημερών ήταν να γίνει γνωστή σε όλους η εργασία και η εμπειρία έξι γιατρών και θεραπευτών, που εργάζονται σε δύο ολιστικά ιατρικά κέντρα, που βρίσκονται στην Αυστραλία και στη Γαλλία, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ιατροί στις Φιλιππίνες να εργάζονται με ολιστικό τρόπο από κοινού. Και τα δύο ιατρικά κέντρα ήταν στην πρώτη γραμμή της ενσωμάτωσης της αρχικής υγειονομικής περίθαλψης με την ολοκληρωμένη υγεία και τις συμπληρωματικές πρακτικές υγείας, που παρέχει την ολιστική διαχείριση υγείας, τις θεραπευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν τις φυσικές, συναισθηματικές, ψυχολογικές και πνευματικές ανάγκες των ασθενών, του προσωπικού και των επαγγελματιών, καθώς και της ευρύτερης κοινωνίας. Οι Φιλιππίνες έχουν μια πλούσια ιστορία σε πρακτικές θεραπείας με βότανα και βελονισμό, που παρουσιάστηκαν το πρώτο πρωί της διάσκεψης από το Δρ Μichael Tan, το Δρ Jaime Galvez-Tan και το Δρ Isidro Sia. Υπάρχει μια επιθυμία μεταξύ των Φιλιππινέζων γιατρών να ενσωματωθεί αυτή η γνώση στην περίθαλψη των ασθενών.

Το πανεπιστήμιο της ιατρικής ελπίζει ότι αυτή η πρώτη διάσκεψη θα δημιουργήσει πολύ ενδιαφέρον στις Φιλιππίνες για την ολιστική ιατρική. Μετά από τη διάσκεψη, οι γιατροί και από τα δύο ιατρικά κέντρα διεύθυναν διάφορα εργαστήρια και κλινικές στο νοσοκομείο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συνδεθείτε με: http://www.philippineintegrativemedicine.com