Για ποιους προορίζεται το IVI?

Η εργασία του σωματείου «Πρόσκληση στη Ζωή» δεν είναι ούτε μυστική, ούτε αποκλειστική, ούτε περίπλοκος.

Προορίζεται για άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, όλων των πολιτιστικών υποβάθρων και όλων των επαγγελμάτων. Ισχύει εξίσου για εκείνους που έχουν πίστη, εκείνους που έχουν χάσει την πίστη τους, και εκείνους που δεν έχουν κανένα θρησκευτικό υπόβαθρο …

σε όλους όσους περνούν από περιόδους υλικού, φυσικού ή συναισθηματικού πόνου…

σε όλα τα ανθρώπινα όντα που το βρίσκουν δύσκολο να επικοινωνήσουν, σε έναν κόσμο που τόσο συχνά αφήνει λίγο χώρο για το καθαρό φως της ψυχή …

σε εκείνους που αισθάνονται την ανάγκη για μια πνευματική αναζήτηση, αλλά ακόμα και σε όλους εκείνους των οποίων η φυσική αυθόρμητη διάθεση είναι να δώσουν στους άλλους από οίκτο και αγάπη.