Πρέπει να είμαι μέλος του σωματείου για να έχω δικαίωμα να επισκεφθώ ένα κέντρο;

Όχι, δεν χρειάζεται να είσαστε μέλος. Καθένας που έρχεται σε ένα κέντρο του IVI θα αισθανθεί ευπρόσδεκτος και θα εξυπηρετηθεί. Μόλις ενημερωθείτε πλήρως για τους στόχους και τις δραστηριότητες του σωματείου, μπορεί να επιθυμήσετε να λάβετε μέρος και μετά είσαστε ελεύθεροι να εγγραφείτε μέλος του σωματείου. Κατόπιν μπορείτε να συμμετέχετε σε όλες τις δραστηριότητες του σωματείου.