Ποια είναι τα έσοδα του IVI;
Από πού προέρχονται και πού καταλήγουν;

Το IVI είναι σωματείο που δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό. Όλο το εισόδημά του χρησιμοποιείται για να αντιμετωπισθούν τα καθημερινά τρέχοντα έξοδα του σωματείου. 95% αυτού του εισοδήματος συλλέγεται υπό μορφή εισφοράς των μελών του σωματείου και αυτό το ίδιο ποσό ξοδεύεται για την συντήρηση των 16 κέντρων στη Γαλλία. Οι κύριες δαπάνες είναι για ενοίκια, δημοτικά τέλη, γενικά έξοδα και μισθοί για μία γραμματέα πλήρους απασχόλησης, για ένα λογιστή μερικής απασχόλησης και για μία καθαρίστρια μερικής απασχόλησης. Το άλλο 5% καλύπτει τις δαπάνες παραγωγής του εσωτερικού περιοδικού του σωματείου.

Το IVI είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο. Αυτό το χαρακτηριστικό απεικονίζεται και στο καταστατικό του και στο πνεύμα του. Αν και υπάρχει ο θεσμός της εισφοράς των μελών, τα χρήματα δεν πρέπει να γίνουν εμπόδιο για να γίνει κάποιος μέλος στο IVI. Το σημαντικό πράγμα είναι να ανοιχτεί η καρδιά κάποιου. Επιπλέον, οι δραστηριότητες των μελών μέσα στο σωματείο (υποδοχή, άκουσμα, εμψύχωση, και εναρμόνιση) αναλαμβάνονται απλώς σε εθελοντική βάση.

Το πρότυπο της ιδιότητας του μέλους του IVI είναι μοναδικό στη Γαλλία. Στα άλλα έθνη, οι άνθρωποι δίνουν μια δωρεά σε αντάλλαγμα για την εναρμόνιση. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι έτσι αναγνωρίζεται ο Θείος νόμος της αμοιβαιότητας και διευκολύνεται η κυκλοφορία και η ανταλλαγή της ενέργειας. Βοηθά τον καθένα να καταλάβει ότι τα χρήματα είναι μια ενέργεια, που κυκλοφορεί ελεύθερα, όταν έχουμε εννοήσει την αληθινή φύση του χρήματος. Είναι μια διαδικασία για όλους μας, για να ξεχάσουμε αυτά που έχουμε διδαχθεί και για να επαναξιολογήσουμε τη σχέση μας σχετικά με την ύλη και το πνεύμα.

Στην Ωκεανία, οι δωρεές συλλέγονται σε κάθε κέντρο, για να πληρωθούν τα τρέχοντα έξοδα στα ίδια αυτά τα κέντρα. Οι άνθρωποι μπορούν επίσης να κάνουν δωρεές, όταν λαμβάνουν μέρος σε ορισμένες δραστηριότητες, όπως τα σεμινάρια, τα προσκυνήματα και οι επισκέψεις, με σκοπό την υποστήριξη των ομάδων του IVI σε άλλες πόλεις ή χώρες.