Επικοινωνία

Εάν είσαστε στη Γαλλία, ή σε μια άλλη χώρα, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το κέντρο που βρίσκεται πλησιέστερα σε σας:

Μπορείτε επίσης να γράψετε στα κεντρικά γραφεία στο Παρίσι:

Invitation à la Vie
26 rue des Peupliers
92100 Boulogne Billancourt
France