Καλωσόρισμα στην «Πρόσκληση στην Ζωή» - IVI

Η «Πρόσκληση στη Zωή» είναι ένα σωματείο, σκοπός του οποίου είναι να προσφερθεί στον καθένα - σύμφωνα με τις ανάγκες του - ένας τρόπος νέου προσανατολισμού της ζωής του γύρω από την παγκόσμια καθολική αξία, που διδάσκεται από τον Ιησού Χριστό, την Αγάπη

 

Θεωρητικά, αυτό ακούγεται απλό. Αλλά στην πράξη, για τους άνδρες και τις γυναίκες του 21ου αιώνα, απαιτείται μία αληθινή αλλαγή.

Η πρόσκληση στη Ζωή είναι μια μαθητεία, ένα ταξίδι ανακάλυψης σε ένα χώρο που ανοίγεται ανάμεσα στον εαυτό μας και στον κόσμο γύρω μας.

Η μαθητεία αυτή απαιτεί , πάνω απ’ όλα, το σχεδόν κατανοητό συναίσθημα της αγάπης, στην κάθε στιγμή της ζωής του κάθε ανθρώπου.